اقتصادکلان
نقش تعارضات سیاسی در افت شدید سرمایه‌گذاری در دهه 90

احسان حبیب پور مقدم؛ سید مهدی برکچیان؛ مسعود نیلی

دوره 26، شماره 88 ، مهر 1400، ، صفحه 45-87

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.52169.863

چکیده
  سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه‌گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه‌گذاری (در ماشین‌آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، ...  بیشتر

بررسی اقتصادی تخصیص بهینه گازهای سوزانده شده همراه در میادین نفتی کشور

علی فریدزاد؛ محمدصادق قاضی‌زاده؛ کیومرث حیدری

دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 63-92

چکیده
  ایران روزانه معادل 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی فلر را در میادین نفتی می‌سوزاند. با توجه به اهمیت استراتژیک این حوزه به دلیل عدم بهره‌برداری بهینه از حجم عظیمی از سرمایه ملی و شناخت منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در آن، در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات سری زمانی، متوسط تولید گازهای همراه نفت در 44 میدان نفتی واقع در خشکی کشور و با استفاده ...  بیشتر

بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی 1390-1353 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

بهزاد علی پور؛ مهدی پدرام؛ ایمان چرغانیان

دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-53

چکیده
  در این مطالعه تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازه‌گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‌های گسترده[1] (ARDL) و آزمون کرانه‌های پسران، شین و اسمیت[2] نشان می‌دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی ...  بیشتر

مطالعه فقر روستایی ایران و تعیین عوامل موثر بر آن با تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی

کوهسار خالدی؛ سعید یزدانی؛ اندیشه حقیقت نژاد شیرازی

دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 205-228

چکیده
  از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده ...  بیشتر

تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال در زیربخشهای صنعت در ایران (با تأکید بر صنایع بزرگ)

حسن سبحانی؛ حمید عزیزمحمدلو

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 1-31

چکیده
  تمرکز بر نقشِ عاملِ سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال وتوزیع متناسبِ اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندة این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلّیة بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود.       در این ...  بیشتر