اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سیده فاطمه نجفی زاده

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، ، صفحه 35-68

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.32149.553

چکیده
  در سال‌های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه‌های پولی در سطح بین‌المللی افزایش‌یافته است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، تشکیل اتحادیه‌های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می‌کند، می تواند سیاست‌های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه‌های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق ...  بیشتر

تحلیل پویای DID در بررسی تأثیر اتحادیه‌های پولی بر همگرایی درآمدی شمال-جنوب

سید کمیل طیبی؛ هوشنگ شجری؛ محمد واعظ برازانی؛ احمد گوگردچیان

دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 17-36

چکیده
  گسترش تجارت بین­الملل بر همگرایی درآمدی کشورها از جنبه­های مختلف تأثیر‌گذار بوده­است (اسلاتر،1998)[1]. با این حال، این پرسش مطرح می­شود که آیا همگرایی درآمدی در بین اعضای یک اتحادیه اقتصادی نیز اتفاق می­افتد، یا به واسطه گسترش مبادلات تجاری و روابط مالی به واگرایی درآمدی بین اعضای اتحادیه منجر می­شود. در این پژوهش در پی­یافتن ...  بیشتر