جریان تجاری دوجانبه ایران: اثر ناپارامتری فاصله تکنولوژیکی

سپیده اوحدی اصفهانی؛ سیدکمیل طیبی؛ ایرج کاظمی

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10886

چکیده
  در سال­های اخیر، اغلب مطالعات در زمینه تکنولوژی و تجارت، بر اهمیت حیاتی تغییر تکنولوژیکی در توضیح الگوی تجارت بین­ الملل تمرکز کرده ­اند. نوآوری تکنولوژیکی در تمام کشورها صورت نمی­گیرد و هم­زمان نیز به تمام کشورها گسترش نمی­یابد، بنابراین، فاصله تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فاصله تکنولوژیکی ...  بیشتر

عملکرد نسبی تخمین‌زن‌های واریانس عناصر خطا در مدل اثرات تصادفی

تیمور محمدی

دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 83-98

چکیده
  این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونه‌ای سه تخمین‌زن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای داده‌های پانل می‌پردازد. تخمین‌زن‌های مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیه‌سازی یک مدل خطای مرکب یک‌طرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونه‌ای تخمین‌زن واریانس عناصر مطالعه می‌شود. ...  بیشتر