نویسنده = شاکری، عباس
تعداد مقالات: 4
1. اثرنااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل‌های GARCH

دوره 14، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 189-210

حسن حیدری؛ سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سلیمان فیضی ینگجه


3. ارائه یک مدل صادرات غیرنفتی برای ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1383، صفحه 23-50

عباس شاکری