تخمین مهاجرت روستا- شهر در ایران (کاربرد مدل خودرگرسیو با وقفه های گسترده)

علیرضا کرباسی؛ سید محمد فهیمی فرد؛ حمید رضا جهانی

دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 97-113

چکیده
  درک روستائیان از زندگی بهتر با مشاهده موفقیت سایر مردم و امید به برابر سازی آن، تغییر می کند‌. آنان می دانند که تحصیلات دانشگاهی منجر به کسب درآمد انتظاری بالاتری می شود. در حقیقیت شهرنشینی دارای منافعی می باشد، لیکن هزینه های آن (آلودگی، شلوغی و جرم) در کشورهای در حال توسعه فراگیر می باشد. به منظور درک بهتر مساله و بررسی سیاست های کنترل ...  بیشتر

بررسی ارتباط متقابل بخش های صنعت و کشاورزی (مطالعه موردی ایران)

علیرضا کرباسی؛ حمیده خاکسار آستانه

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، ، صفحه 19-35

چکیده
  این مطالعه که ارتباط بین بخش های کشاورزی و صنعت را بررسی می کند،‌ برای ارزیابی سیاست های گذشته و شکل گیری استراتژی های آینده مهم است، بدون شناخت ارتباط بین این دو بخش، شناخت کامل توسعه پویا و وضع سیاست های موثر برای رشد اقتصادی مطلوب مشکل است. در این مطالعه ابتدا. شناخت ارتباط متقابل بین دو بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران ...  بیشتر