عقلانیت نهادی و تناقض رای‌دهی

عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی

دوره 24، شماره 80 ، مهر 1398، ، صفحه 69-103

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.11113

چکیده
  در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای‌دهی»، توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می‌دهند در ‌حالی ‌که طبق پیش‌بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای‌دهی هنگامی به ‌وجود می‌آید که سعی می‌شود تصمیم رای‌ دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به‌ عبارت ‌دیگر، تناقض رای‌دهی به ‌این ...  بیشتر

نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی

عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، ، صفحه 1-43

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8297

چکیده
  بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل‌های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه‌های اخیر علوم اجتماعی، به‌ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می‌گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب‌هایی منطقی ...  بیشتر