نویسنده = بانویی، علی اصغر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ماهیت و کارکرد قیمت‌ها در چرخه‌های مرئی و غیرمرئی تولید محصولات در جداول پولی و فیزیکی: تجربه آلمان

دوره 21، شماره 68، پاییز 1395، صفحه 57-97

10.22054/ijer.2016.7497

علی اصغر بانویی؛ بهزاد الماسی کوپایی؛ آزیتا جهانی؛ مهری عامری؛ مهیا لعلی؛ سعیده سعادتمندی


2. به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی

دوره 13، شماره 41، زمستان 1388، صفحه 53-77

علی اصغر بانویی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ سید ایمان آزاد