اقتصاد سیاسی تحریم‌های ایران: رویکرد طراحی سازوکار و مدل‌سازی مبتنی بر عامل

کبری سنگری مهذب؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ محمدرضا اصغری اسکوئی

دوره 25، شماره 82 ، فروردین 1399، ، صفحه 83-120

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.11909

چکیده
  روابط بین­المللی به‌خاطر ماهیت چندجانبه آن، پیچیدگی­های زیادی دارد. با درک فرایند تصمیم­گیری ونتایج احتمالی تصمیمات، هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیت‌های خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصمیمات راهبردی بهره گیرند. مصداق این ساختار تصمیم‌گیری، مشاجرات و منازعات بین‌المللی تحریم­ها است. موضوع منافع جهموری اسلامی ...  بیشتر

پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت بر اقتصاد ایران (مدل تعادل عمومی نسل‌های هم‌پوش)

زهرا کاشانیان؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی

دوره 24، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10162

چکیده
  سالمندی جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار می‏آید. در مطالعه حاضر، به‌منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل‏های هم‌پوش دومرحله‏ای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی می‏کنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان‌کننده زندگی ...  بیشتر

محاسبه بهره‌وری و کشش جانشینی بخش صنعت اقتصاد ایران

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی

دوره 23، شماره 74 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8824

چکیده
  بررسی و تعیین پارامترهای ساختاری بخش‌های مولد اقتصادی یکی از موضوع‌های پایه‌ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، بررسی ساختار بخش‌های مختلف تولیدی در اقتصاد یک کشور برای ایجاد بینش در سیاست‌گذاران اقتصادی در خصوص وضعیت موجود و تأثیرگذاری سیاست‌های مختلف، بسیار مهم است. براساس این، در این مقاله، تلاش می‌شود ...  بیشتر

بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

دوره 20، شماره 63 ، تیر 1394، ، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4095

چکیده
  آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفاه مصرفی است. با این ‌حال، تفاوت‌های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده‌های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده‌سازی ...  بیشتر