اقتصاد سیاسی
عملیات فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی: مطالعه موردی ایران

حسین توکلیان؛ رضا طالبلو؛ شقایق عباسعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.73607.1185

چکیده
  در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف ...  بیشتر

مقایسه روش‌های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران

رضا طالبلو؛ عباس شاکری؛ میلاد رحمانیانی

دوره 24، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10161

چکیده
  یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در زمینه ریزساختار بازارهای مالی مطرح می‌شود، سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی است. طی سال­های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN) برای اندازه‌گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده که مبتنی‌بر الگوهای اقتصادی و در چهارچوب ساختار خرد بازار است. رویکرد ایزلی و اوهارا (1992)، به‌عنوان ...  بیشتر

مدل‌سازی پویایی‌های تورم؛ رویکرد مدل پی‌استار (با استفاده از مدل‌های ARDL و فضا- حالت)

رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حمید رضاپور

دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 93-128

چکیده
  رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. با وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق‌نظر دارند. اگرچه در شکل­گیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین ...  بیشتر

اندازه‌گیری عملکرد سبد سهام با استفاده از شاخص ریسک آومان- سرانو: مطالعه موردی شرکت‌های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران

رضا طالبلو؛ مولود رحمانیانی

دوره 20، شماره 64 ، مهر 1394، ، صفحه 117-150

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4608

چکیده
  وضعیت ریسکی، وضعیتی تعریف می‌شود که در عین نامعلوم بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای آینده جهان، یافتن احتمال‌های مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است. در اقتصاد مالی معمولاً از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده دارایی‌ها استفاده می‌شود اما در بیشتر موارد، احتمال برآوردی بازدهی‌های دارایی‌ها، ...  بیشتر