تجارت بین الملل
1. تحلیل عوامل موثر بر تنوع‌پذیری صادرات ایران: با تاکید بر اثر هزینه‌های ورود به بازارهای داخلی و خارجی

محمد متش یاراحمدی؛ منیره رفعت؛ سید کمیل طیبی

دوره 26، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 131-154

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.45275.781

چکیده
  تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش‌های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری از مهم‌ترین عوامل موثر بر متنوع‌سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه‌های ورود به بازار داخلی و خارجی ...  بیشتر

2. مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری

سید کمیل طیبی؛ محمد امیدی نژاد؛ عباس مطهری نژاد

دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 1-28

چکیده
  بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین، بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. ...  بیشتر

3. مطالعة پتانسیل تجاری ایران از دیدگاه تجارت درون صنعت

کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ اصغر حق‌شناس

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 145-169

چکیده
  اندازه‌گیری تجارت درون صنعت (IIT)[1] برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطة تجاری آنها با یکدیگر احساس می‌شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل- لوید[2] (G-L) اندازه‌گیری و محاسبه شده ‌است و با آزمون همبستگی مشخص شده که ...  بیشتر

4. بررسی ساختار تقاضای واردات کشور کاربرد الگوی AIDS در دوره زمانی 1357-1381

سید کمیل طیبی؛ همایون رنجبر

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 1-21

چکیده
  دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر ...  بیشتر

5. تاثیر عوامل قدرت تولید در خط نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه

سید کمیل طیبی؛ مهدی جمشیدیان؛ سید حسین مدنی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1379، ، صفحه 101-120

چکیده
  تعیین پاداش های مادی، انگیزه کارکنان برای تلاش بیشتر و بهبود قدرت تولید را به همراه دارد و چنانچه عوامل انگیزش، صحیح انتخاب شوند و ضمانت اجرایی صحیح نیز داشته باشند، کارایی و اثربخشی درسطوح خرد و کلان را افزایش خواهد داد.در این مقاله، علاوه بر سنجش تاثیر پاداش مادی بر افزایش قدرت تولید، در پی سنجش تاثیر عوامل دیگری چون زمان مستقیم ...  بیشتر