1. تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران

علی مراد شریفی؛ مهدی صادقی؛ مهدی نفر؛ زهرا دهقان شبانی

دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 79-110

چکیده
  مسأله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال­های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته ­است؛ به‌گونه­ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش­های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در ...  بیشتر

2. ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی

رحمان خوش اخلاق؛ علی مراد شریفی؛ میثم کوچک زاده

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 171-192

چکیده
  انرژی خورشیدی[1] یکی از مهمترین انواع انرژیهای تجدید پذیر[2] در ایران است؛ زیرا اکثر مناطق به ویژه کویر مرکزی از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخودار است. هدف از نگارش این مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی (فتوولتاییک)[3] درمقایسه با نیروگاه دیزلی و اتصال به شبکة سراسری برق به منظور تأمین برق روستاهای ...  بیشتر