شبیه‌سازی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر روند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2

رحیم گودرزی؛ محمود صبوحی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین مهرابی؛ ماشاالله سالارپور

دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 135-157

چکیده
  یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران‌ناپذیری بر جای می­گذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست‌گزاران اقتصادی ...  بیشتر

شبیه‌سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی

رحیم گودرزی؛ علیرضا کرباسی؛ مسعود همایونی فر

دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 211-226

چکیده
  در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی برمتغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم‌یافته‌ای از مدل ماندل-فلمینگ است که با استفاده   از روش کوکران-اورکات  برای داده‌های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان ...  بیشتر

کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس

رحیم گودرزی؛ مسعود همایونی فر

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 125-144

چکیده
  در این پژوهش، ابتدا به نظریه بازی و رابطه آن با برنامه ریزی خطی پرداخته، سپس، کاربرد آن را برای محصولات زراعی در استان فارس بررسی کرده ایم. محصولات زراعی شامل گندم، جو، شلتوک، ذرت، نخود، عدس، پنبه و سیب زمینی است. داده ها شامل سری زمانی ارزش تولید ناخالص محصولات مورد بررسی برای دوره 1363-1383 است. در این پژوهش، از معیار تصمیم گیری "والد" ...  بیشتر