نویسنده = احمدی شادمهری، محمد طاهر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران

دوره 24، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 33-66

10.22054/ijer.2019.10887

مسعود کیومرثی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ مصطفی سلیمی فر؛ حمید ابریشمی