تجزیه و تحلیل تقاضای پول در ایران : کاربرد الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی

سید صفدر حسینی؛ محمدرضا بخشی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 1-13

چکیده
  در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد «الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی» و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص ...  بیشتر

تاثیر آزادسازی تجاری بر الگوی تخصیص واردات کشور

همایون رنجبر؛ سید کمیل طیبی؛ رحمان خوش اخلاق

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 15-37

چکیده
  مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) نه تنها مستلزم آزادسازی تجاری بخش خارجی کشور از طریق اعمال سیاستهای کاهش تعرفه خواهد بود، بلکه باید در جهت حفظ اهداف توسعه اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا این مقاله با انتخاب سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) در شرایط خود رگرسیونی مرتبه اول (AR) نامقید به دنبال کمک بلندمدت تخصیص واردات کشور از منابع ...  بیشتر

آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1338-1379

محمدباقر بهشتی؛ رضا صدیق نیا

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 39-60

چکیده
  بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد.نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای ...  بیشتر

نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران

بیژن باصری؛ اسفندیار جهانگرد

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 61-85

چکیده
  در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل ...  بیشتر

بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 87-105

چکیده
  فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام

علی امامی میبدی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 107-122

چکیده
  روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخته است. در یک بازار رقابتی یا انحصاری، قیمتهای واقعی متناسب با افزایش ...  بیشتر

ارزیابی کارایی هزینه شرکتهای توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی)

محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 123-137

چکیده
  در این مقاله، تابع هزینه و کارایی هزینه شرکتهای توزیع برق در استان خراسان و در چارچوب الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کوئلی (1992) با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. برای این منظور، از داده های تلفیقی چهار شرکت توزیع برق استان خراسان طی دوره زمانی 1372-1381 استفاده شده است.نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ضریب بار و تراکم مشترکین، ...  بیشتر

برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن شهر اهواز به روش داده های ترکیبی

منصور زراء نژاد؛ ابراهیم انواری

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 139-168

چکیده
  مهمترین مسئله در ارتباط با عرضه واحدهای مسکونی ، آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف یک واحد مسکونی را رتبه بندی می کنند . بنابراین ، در برآورد تقاضا برای مسکن سعی می شود توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگیها از سوی متقاضیان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در این مقاله برای شناخت میزان ارزش گذاری مصرف کنندگان ، از تابع ...  بیشتر

مزیت رقابتی و اندازه گیری آن ، مطالعه موردی متانول ایران

سیدشمس‌الدین حسینی؛ احسان احتیاطی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 169-193

چکیده
  بررسی رقابت مندی تولیدات یک کشور در بازارهای جهانی، با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت امکان پذیر و متداول است. از آنجایی که مفهوم مزیت در تجارت بین الملل متناسب به تحول شرایط، تکوین یافته است، شاخص های اندازه گیری آن نیز توسعه یافته اند. این مقاله، با در نظر گرفتن واقعیت های فوق و جایگاه متانول در طرحهای سرمایه گذاری، تولید (پیش بینی ...  بیشتر

تعیین میزان توسعه پذیری روابط تجاری میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

محمدرضا عابدین مقانکی؛ میترا رحمانی؛ حسین محمدسعید

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، صفحه 195-217

چکیده
  هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم:- آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟- اگر توسعه تجارت ...  بیشتر