دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1385 
2. تاثیر آزادسازی تجاری بر الگوی تخصیص واردات کشور

صفحه 15-37

همایون رنجبر؛ سید کمیل طیبی؛ رحمان خوش اخلاق


5. بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

صفحه 87-105

مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی