نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به‌طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال می­تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاست­های مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی(ره) درخصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسئله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاک­های اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاست­ها و موارد هزینه­کرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزه­های عدالت، زیرساخت­ها، توسعه انسانی و کفالت­های ضروری ارائه شده است. بر این اساس می­توان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی می­تواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.
 

کلیدواژه‌ها