نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی بازار سرمایه محسوب می­شوند و این موضوع در ادبیات متعارف مدیریت ریسک، با همه محاسن وکاستی­ها، با مدل­های مختلف تا حد قابل قبولی مورد بررسی قرار گرفته است. بازار سرمایه اسلامی با ابزارهای غالباً نوظهور روبروست و بالطبع مباحث مدیریت ریسک در آن­ها از فقر قابل ملاحظه­ای رنج می­برد. اوراق منفعت نیز از نوظهورترین ابزارهای بازار سرمایه اسلامی است. این مقاله با اتکا به فرض آشنایی مخاطبان با ماهیت اوراق منفعت[1]، ضمن تشریح ریسک­های موجود در بازار اوراق منفعت و توجه ریسک به اطراف موجود در این بازار، تلاش می­کند براساس مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM)، موضوع ریسک و بازدهی در اوراق منفعت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بی­تردید سهم اصلی این مقاله در تولید دانش، بومی­سازی مدل CAPM در بازار سرمایه اسلامی است که تاکنون سابقه نداشته است.[1]. حبیبیان نقیبی، مجید (1384)

کلیدواژه‌ها