اقتصاد آموزش
توسعه انسانی و شکوفایی انسانی: تاکیدی بر اهمیت مهارت‌های غیرشناختی

زهرا منتظری؛ محسن رنانی

دوره 27، شماره 90 ، فروردین 1401، ، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.59269.950

چکیده
  براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت­‌ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت­‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌­های غیر­شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت­‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد­های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می‌­اندازد. ...  بیشتر