کلیدواژه‌ها = ضریب جینی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 117-147

یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی


3. تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 53-76

محمدعلی کفائی؛ عزت‌اله درستکار


4. بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347 1380

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 119-145

جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی


5. بررسی توزیع درآمد بازنشستگان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1379، صفحه 79-100

مهنوش عبداله میلانی