تعیین عادلانه کوشش مالیاتی استان‌های ایران با رویکرد منطق فازی

مجید صامتی؛ محمدرضا قاسمی؛ هورام عثمانپور

دوره 20، شماره 64 ، مهر 1394، ، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4666

چکیده
  عدم استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان‌های ایران از جمله مسائل و دغدغه‌های ذهنی مسئولان است. از این ‌رو به منظور برنامه­ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان­ها ضرورتی اجتناب­ناپذیر است. تاکنون روش­های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع ...  بیشتر