عقلانیت نهادی و تناقض رای‌دهی

عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی

دوره 24، شماره 80 ، مهر 1398، ، صفحه 69-103

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.11113

چکیده
  در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای‌دهی»، توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می‌دهند در ‌حالی ‌که طبق پیش‌بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای‌دهی هنگامی به ‌وجود می‌آید که سعی می‌شود تصمیم رای‌ دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به‌ عبارت ‌دیگر، تناقض رای‌دهی به ‌این ...  بیشتر