برآورد خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از برنامه‎ریزی ریاضی: مطالعه موردی مناطق شهری استان مازندران

اسمعیل ابونوری؛ میلاد شهرازی

دوره 22، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8279

چکیده
  در این تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی و بر اساس قیمت‎های بهمن 1394 در مناطق شهری استان مازندران برآورد شده است. برای این منظور، ابتدا سبد کالاهای خوراکی خانوارها شامل 76 ماده غذایی متداول و پر‏اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات شناسایی ...  بیشتر