تأثیر قراردادهای آتی سکه بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران

احمد محمدی؛ زینب سواری

دوره 23، شماره 74 ، فروردین 1397، ، صفحه 59-95

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8826

چکیده
  به دنبال نوسانات بی­سابقه سکه طلا طی سال­های گذشته، بحث­های زیادی در خصوص تأثیرهای احتمالی قراردادهای آتی در این زمینه بین محققان و سیاست‌گذاران شکل گرفته است. در این مقاله، تأثیر قراردادهای آتی سکه طلا بر نوسانات بازار نقدی سکه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو رویکرد بهره گرفته شده است. در رویکرد نخست ...  بیشتر