اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه

محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان

دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 177-204

چکیده
  محدودیت منابع انرژی و پایان‌پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه­کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر­خطی رشد ...  بیشتر

نقش اوپک در بازار آینده انرژی‌های متنوع

علی باقری

دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-18

چکیده
  در این مقاله که در چارچوب اقتصاد سیاسی نفت نگارش یافته‌است نخست مروری کوتاه بر ابزار سیاستی اوپک خواهیم داشت که مبتنی بر ظرفیت های مازاد تولید در کشورهای عضو و نظام سهمیه‌بندی تولید برای مدیریت بازار جهانی نفت است. کاستی‌های اساسی در مدلسازی رفتار اقتصادی اوپک موضوعی‌است که در ادامه بررسی شده است. چارچوب تحلیلی این مقاله برای پیش‌بینی ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام

علی امامی میبدی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 107-122

چکیده
  روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخته است. در یک بازار رقابتی یا انحصاری، قیمتهای واقعی متناسب با افزایش ...  بیشتر