اقتصادکلان
اثر اقدامات مالی دولت‌ها بر نرخ ابتلا به کووید-19

محمد حسین جعفری؛ امینه ‍محمودزاده؛ مسعود نیلی

دوره 28، شماره 96 ، آبان 1402، ، صفحه 53-85

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.73642.1186

چکیده
  آیا اقدام دولت‌ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب‌وکارها می‌تواند پیامد تکانه‌ها و به ‌صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری‌های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت‌ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه‌کرد‌های مستقیم دولت‌ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا ...  بیشتر

اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل

دوره 23، شماره 75 ، تیر 1397، ، صفحه 167-203

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.9125

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل (MSIH(2)-AR(2 نشان می­دهد، ...  بیشتر

پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )

زیبا حجتی؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی

دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 133-155

چکیده
  رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. ...  بیشتر

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (مطالعه مورد استان گلستان)

نورالدین شریفی؛ محمد علیزاده

دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 33-56

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی ...  بیشتر