پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی

صالح قویدل؛ نسیم میرغیاثی

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، ، صفحه 159-196

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8302

چکیده
  در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می‌شود. برای این منظور از روش تفاضل‌گیری، میانگین‌زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده‌های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال‌های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می‌شود که شاخص امید ...  بیشتر

بررسی رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی در کشورهای منتخب با خنثی‌سازی اثر تصنع آماری

ابوالقاسم مهدوی مزده؛ محمدحسین معماریان؛ مصطفی محبی مجد

دوره 21، شماره 67 ، تیر 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/ijer.2016.7234

چکیده
  در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاری به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی پرداخته­اند. به نظر می­رسد بسیاری از این مطالعات از یک اثر تصنع آماری متأثر شده­اند که می­تواند به نتیجه­گیری اشتباه منجر شود. در این پژوهش، رابطه بین ضریب جینی (به‌عنوان معیاری از نابرابری درآمدی) و امید به زندگی (به‌عنوان معیاری ...  بیشتر