عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری در اقتصاد ایران

محسن مهرآرا؛ علیرضا عبدی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)،  فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده‌اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه ...  بیشتر

اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران

احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 1-21

چکیده
  رفاه اجتماعی مقوله‌ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین‌المللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاه‌مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای ...  بیشتر