عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری در اقتصاد ایران

محسن مهرآرا؛ علیرضا عبدی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)،  فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده‌اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه ...  بیشتر