بررسی تقاضای موادغذایی مشمول یارانه، درمناطق شهری ایران با استفاده از مدل AIDS

سعید کریمی؛ سعید راسخی؛ مجتبی احسانی

دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 147-166

چکیده
  دولت‌ها از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی مناسب، مانند پرداخت یارانه به مواد غذایی اساسی می‌توانند نقش مهمی را درتأمین امنیت غذایی جامعه برعهده گیرند.  با توجه به اینکه پرداخت یارانه، هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند، بنابراین، ضروری است این امر به‌صورت کاملاً هدفمند انجام گیرد. یکی از راه‌های رسیدن به پرداخت هدفمند ...  بیشتر

اندازه‌گیری تأثیر تغییرات قیمت کالاها و خدمات بر فقر در ایران

خسرو پیرائی؛ محمدرضا شهسوار

دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 153-185

چکیده
  یارانه­ها و مالیا­ت­ها ابزارهای مهم اجرای سیاست دولت با هدف کاهش فقر می­باشند . در این پژوهش، روشی برای ارزیابی یارانه­ها و مالیات­های غیرمستقیم از جنبه کاهش فقر در ایران ارائه می­نماییم. این روش به تشخیص این که "آیا سیاست یارانه­ها و مالیات­های غیرمستقیم دولت فقرگرا یا غیر فقرگراست؟ کمک می­کند . چنانچه منافع مالی ...  بیشتر

اثرات کاهش یارانه موادغذایی بر مصرف کنندگان در ایران

زکریا فرج‌زاده؛ بهاءالدین نجفی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 135-156

چکیده
  پرداخت یارانه از جمله راه های انتقال درآمد است که به طور عمده به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد. امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای درحال توسعه وعدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروه های هدف، مورد توجه واقع شده است. بر این اساس، در این مطالعه دو ...  بیشتر