برآورد ارزش آب شرب برای خانوارهای لارستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین

دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 47-60

چکیده
  کمبود منابع آب در ایران به حدی رسیده است که توجه بیش از پیش تمامی دست­اندرکاران در این زمینه و خود مصرف کنندگان را طلب می­کند. با وجود اینکه دولت به عنوان عرضه کننده و توزیع کننده آب تلاش­های فراوانی را در بخش مدیریت عرضه آب انجام داده است، میانگین نزولات جوی معادل 251 میلیمتر در سال ظرفیت بخش عرضه را برای این مدیریت محدود کرده است. ...  بیشتر