برآورد ارزش آب شرب برای خانوارهای لارستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین

دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 47-60

چکیده
  کمبود منابع آب در ایران به حدی رسیده است که توجه بیش از پیش تمامی دست­اندرکاران در این زمینه و خود مصرف کنندگان را طلب می­کند. با وجود اینکه دولت به عنوان عرضه کننده و توزیع کننده آب تلاش­های فراوانی را در بخش مدیریت عرضه آب انجام داده است، میانگین نزولات جوی معادل 251 میلیمتر در سال ظرفیت بخش عرضه را برای این مدیریت محدود کرده است. ...  بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط(CV)

علی امامی میبدی؛ مرتضی قاضی

دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 187-202

چکیده
  در این پژوهش، ارزش تفریحی پارک ساعی و میزان تمایل به پرداخت(WTP ) بازدیدکنندگان این پارک را با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CV) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه‌گیری کرده‌ایم. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل را برآورد کرده‌ایم. ...  بیشتر