ریسک و بازدهی اوراق منفعت

حسن سبحانی؛ مجید حبیبیان نقیبی

دوره 17، شماره 52 ، مهر 1391، ، صفحه 115-141

چکیده
  ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی بازار سرمایه محسوب می­شوند و این موضوع در ادبیات متعارف مدیریت ریسک، با همه محاسن وکاستی­ها، با مدل­های مختلف تا حد قابل قبولی مورد بررسی قرار گرفته است. بازار سرمایه اسلامی با ابزارهای غالباً نوظهور روبروست و بالطبع مباحث مدیریت ریسک در آن­ها از فقر قابل ملاحظه­ای رنج می­برد. اوراق منفعت نیز ...  بیشتر