بررسی رابطه نوسان‌های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخش‌های مختلف بورس اوراق بهادار تهران

عبدالمجید جلایی؛ امیر حبیب دوست

دوره 17، شماره 52 ، مهر 1391، ، صفحه 9-32

چکیده
  دراین مقاله به بررسی معمای رابطه نوسان­های نرخ ارز و بازدهی سهام  بخشهای مختلف بورس تهران با استفاده از یک رویکرد مقیاس- زمان می­پردازیم. در این راستا، داده­های ماهانه نرخ غیررسمی ارز، بازدهی پرتفوی بازار و بازدهی سهام بخشهای مختلف بورس تهران در بازه زمانی سالهای 1387-1378 و همچنین بازه زمانی سالهای 1387-1383 (با توجه به محدودیت داده­ها) ...  بیشتر