نویسنده = ختائی، محمود
تعداد مقالات: 5
1. تخمین کارایی فنی صنعت بانکداری

دوره 2، شماره 6، پاییز 1379، صفحه 63-84

محمود ختائی؛ پژمان عابدی فر


2. نقش منابع مالی بلند مدت در رشد اقتصادی در ایران

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان)، بهار 1379، صفحه 107-129

محمود ختائی؛ رویا سیفی پور


3. نقد وارزیابی جهت گیری ها و هدفهای کلی برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1377، صفحه 9-26

محمود ختائی؛ اکبر نفری؛ بهروز هادی زنوز


4. به سوی علم اقتصاد جدیدتر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1375، صفحه 41-52

محمود ختائی