اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
بررسی تاثیر متقابل عناصر ساختار بازار در زنجیره تامین شکر ایران

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ محمدرضا نظری؛ اکرم نشاط

دوره 25، شماره 85 ، دی 1399، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.31181.536

چکیده
  ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به‌دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاه‏ها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به‌واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می‏آید که چگونه می‏توان سهم بنگاه‏هایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاه‏ها ...  بیشتر