نویسنده = حیدری، حسن
تعداد مقالات: 3
2. اثرنااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل‌های GARCH

دوره 14، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 189-210

حسن حیدری؛ سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سلیمان فیضی ینگجه


3. بررسی و نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380)، بهار 1380، صفحه 59-78

علی حسن زاده؛ حسن حیدری