تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی

سید کمال صادقی؛ رضا رنج‌پور؛ فاطمه باقرزاده آذر؛ سها موسوی

دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 37-61

چکیده
  برای کشورهای در حال توسعه­ای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحث­های فراوانی را برانگیخته است. تئوری­ها از یک سو بیان می­کنند ...  بیشتر