برآورد ارزش آب شرب برای خانوارهای لارستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین

دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 47-60

چکیده
  کمبود منابع آب در ایران به حدی رسیده است که توجه بیش از پیش تمامی دست­اندرکاران در این زمینه و خود مصرف کنندگان را طلب می­کند. با وجود اینکه دولت به عنوان عرضه کننده و توزیع کننده آب تلاش­های فراوانی را در بخش مدیریت عرضه آب انجام داده است، میانگین نزولات جوی معادل 251 میلیمتر در سال ظرفیت بخش عرضه را برای این مدیریت محدود کرده است. ...  بیشتر

بررسی تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا بر قیمت‌های واقعی جهانی نفت و درآمد واقعی نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک

علی امامی میبدی؛ سیدمحمد شمس الدین

دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 81-109

چکیده
  در این پژوهش اثر سیاست‌های پولی آمریکا بر قیمت‌های جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاست‌های پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی می‌کنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تأثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاه‌مدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده ...  بیشتر

آزمون پایداری رشد در مورد منابع تجدید ناپذیر (بازبینی مدل هتلینگ) مطالعه موردی نفت اوپک

علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین

دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 149-167

چکیده
  افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان‌پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده‌است. با در نظر گرفتن این مسائل، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینۀ ...  بیشتر

تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت استان آذربایجان شرقی

علی امامی میبدی؛ موسی خوشکلام خسروشاهی؛ روح الله مهدوی

دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 79-106

چکیده
    ارتقای بهره وری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که کشورهای موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. در این پژوهش، اثرات سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی را در دوره زمانی 1374-1385 ...  بیشتر

برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط(CV)

علی امامی میبدی؛ مرتضی قاضی

دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 187-202

چکیده
  در این پژوهش، ارزش تفریحی پارک ساعی و میزان تمایل به پرداخت(WTP ) بازدیدکنندگان این پارک را با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CV) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه‌گیری کرده‌ایم. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل را برآورد کرده‌ایم. ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام

علی امامی میبدی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 107-122

چکیده
  روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخته است. در یک بازار رقابتی یا انحصاری، قیمتهای واقعی متناسب با افزایش ...  بیشتر