نویسنده = خداداد کاشی، فرهاد
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 117-147

یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی


2. بررسی ارتباط ضریب سودآوری، درجه تمرکز و صرفه‌های مقیاس در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 19، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 39-71

محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی نوروزی


3. نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی

دوره 7، شماره 22، بهار 1384، صفحه 31-42

فرهاد خداداد کاشی؛ فریده باقری