شبیه‌سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی

رحیم گودرزی؛ علیرضا کرباسی؛ مسعود همایونی فر

دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 211-226

چکیده
  در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی برمتغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم‌یافته‌ای از مدل ماندل-فلمینگ است که با استفاده   از روش کوکران-اورکات  برای داده‌های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان ...  بیشتر

کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس

رحیم گودرزی؛ مسعود همایونی فر

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 125-144

چکیده
  در این پژوهش، ابتدا به نظریه بازی و رابطه آن با برنامه ریزی خطی پرداخته، سپس، کاربرد آن را برای محصولات زراعی در استان فارس بررسی کرده ایم. محصولات زراعی شامل گندم، جو، شلتوک، ذرت، نخود، عدس، پنبه و سیب زمینی است. داده ها شامل سری زمانی ارزش تولید ناخالص محصولات مورد بررسی برای دوره 1363-1383 است. در این پژوهش، از معیار تصمیم گیری "والد" ...  بیشتر