آیا اقتصاد سایه‌ای رشد اقتصادی را تهدید می‌کند؟ (مطالعه موردی: کشور ایران)

حسین مهرابی بشرآبادی؛ سمیه کوچک‌زاده؛ حمید تابلی

دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 181-198

چکیده
  یکی از دغدغه­های اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت­های اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می­ماند. این فعالیت‌ها به نسبت حجمی که دارند می‌توانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاست­های نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه‌ای سعی می‌شود تأثیر اندازه اقتصاد ...  بیشتر