ارزیابی شکاف از وضعیت پایا در سیاست‌گذاری‌ها برای اقتصاد ایران شبیه‌سازی یک الگوی تعادل عمومی نسل‌های هم‌پوشان

رسول بخشی دستجردی؛ زهره احمدی

دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 1-33

چکیده
  ارزیابی تجربه چند دهه سیاست­گذاری در اقتصاد ایران نشان می­دهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدف­گذاری شده دربرنامه­های توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیه­سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره­ای نسل­های هم‌پوشان، نشان می­دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش­های متفاوتی ...  بیشتر

بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه

رسول بخشی دستجردی؛ فاطمه ابوالحسنی طرقی

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 35-66

چکیده
  در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژه­ای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر می­رسد که اصلاح ...  بیشتر