داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
ایلناز ابراهیمی ارز عضو هیأت علمی گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سجاد ابراهیمی ارز پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سید بابک ابراهیمی اقتصاد مالی، ریسک عضو هیات علمی گروه مهندسى مالى،دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر ابوالحسنی هستیانی اقتصاد پولی، بانکداری دانشیارگروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
اسمعیل ابونوری ارز عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان
عباسعلی ابونوری اقتصاد رشد عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اکبر احمدی اقتصاد ریاضی دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز احمدی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،گروه مدیریت بازرگانی
اعظم احمدیان بانکداری عضو هیات علمی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حمید رضا ارباب اقتصاد بین الملل عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
حجت ایزدخواستی عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
علاءالدین ازوجی اشتغال، نیروی کار دانشگاه تربیت مدرس
فرزاد اسکندری عضو هیات علمی گروه آمار ، دانشکده آمار، ریاضی و علوم رایانه دانشگاه علامه طباطبایی
کریم اسلاملوییان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز
حسین اصغرپور عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز
پروانه اصلانی موسسه آموزش عالی رجاء
زهرا افشاری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
رضا افقی ارز، اقتصاد بیمه معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی بیمه اکودانشگاه علامه طباطبایی
مجید آقایی اقتصاد انرژی، اقتصادکلان، اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
رضا اکبریان اقتصاد بین الملل عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز
ناصر الهی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشگاه مفید قم
حمید آماده ارز، اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
علی امامی میبدی ارز عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمد امیدی نژاد عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سیروس امیدوار ارز عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
حسین امیری عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی
میثم امیری ارز، اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا امینی اشتغال، نیروی کار عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری و صنعتی ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مینو امینی میلانی اقتصاد پولی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران غرب
یعقوب اندایش عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدا... انصاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد آموزش و پرورش ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، وزارت آموزش و پرورش
حبیب انصاری سامانی اقتصاد اسلامی، اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد
غلامرضا یاوری اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرج
یونس بادآور نهندی عضو هیات علمی گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابدری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بیژن باصری عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری و صنعتی ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی باقری عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع آب ،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس
شعله باقری پرمهر اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه خاتم
روزبه بالونژاد نوری اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه خاتم
علی اصغر بانویی عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمد مهدی بحر العلوم عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی
محمد بخشوده عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شیراز
سجاد برخورداری دورباش عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
شهزاد برومند جزی عضو گروه اقتصاد انرژی، فناوری و توسعه پایدار ، پژوهشکده علوم اقتصادی ، دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه بزازان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
حمید بلالی اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بو علی سینا همدان
مرتضی بهروزی فر اقتصاد انرژی استادیار مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی ، وزارت نفت
حمید پاداش زیوه عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی ، دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران
مهدی پدرام عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
زورار پرمه اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تجارت بین الملل عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی
سهیلا پروین عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
احمد پویان فر اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه مالی ، دانشکده مدیریت و مالی ، دانشگاه خاتم
زهرا پورزمانی عضو هیات علمی گروه آموزشی حسابداری ، دانشکده اقتصاد وحسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد حسین پورکاظمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
فتح اله تاری عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسام تدین عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
فاطمه تقی زاده بازنشسته/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مهدی تقوی استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمدتقی تقوی فرد الگوهای تصمیم گیری کمی - کیفی عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
عاطفه تکلیف عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی تهامی پور زرندی اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
محمداسماعیل توسلی عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
حسین توکلیان اقتصاد سنجی فضایی عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
فرخنده جبل عاملی اقتصاد ریاضی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
غلامرضا جعفری عضو هیات علمی گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه شهید بهشتی
امیر جعفرزاده نظریه بازی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد جعفری صمیمی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
بابک جمشیدی نوید عضو هیات علمی گروه حسابداری ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
اسفندیار جهانگرد عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
افشین جوان دبیر خانه اوپک
رامتین جولایی اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی چشمی اقتصاد بخش عمومی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
نرگس حاجی‌ملادرویش عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
زهره حاجیها عضو هیات علمی گروه حسابداری ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
مجید حبیبیان نقیبی عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
حسن حیدری عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی , دانشکده اقتصاد و مدیریت , دانشگاه ارومیه
حسن حیدری اقتصاد پولی، اقتصادسنجی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس
کیومرث حیدری رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی و مدل سازی برق و انرژی ، پژوهشگاه نیرو ،وزارت نیرو
هادی حیدری پژوهشگر گروه مطالعات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی
سید شمس الدین حسینی عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
سید محمدرضا حسینی اقتصاد مالی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
خدیجه حسنلو اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه خاتم
ناصر خیابانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمدعلی خاتمی فیروز آبادی عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
امیر خادم علیزاده عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
عسگر خادم وطنی اقتصاد انرژی گروه اقتصاد و مدیریت انرژی دانشکده نفت تهران
علی خاکساری رفسنجانی عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی
سیداحسان خاندوزی عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد خداداد کاشی رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
جعفر خیرخواهان اقتصاد نهادی، توسعه اقتصادی، رانت و فساد پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مرتضی خورسندی عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
موسی خوشکلام خسروشاهی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
زهرا خوشنود بانکداری عضو هیات علمی گروه مطالعات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی
یداله دادگر عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
آرین دانشمند عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود درخشان نو عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
باقر درویشی اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد صنعتی، مالیات عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ایلام
نادر دشتی اقتصاد انرژی عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت انرژی ، دانشکده نفت تهران ، دانشگاه صنعت نفت
سهراب دل انگیزان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده‌ علوم اجتماعی و کارآفرینی ، دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدعلی دهقان دهنوی اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی
سعید راسخی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
میترا راه نجات اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه رجبی دانشگاه علامه طباطبایی
علی رجب زاده قطرمی عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس
علی رحمانی مدیریت مالی عضو هیات علمی دانشکده حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
علی رضازاده اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی , دانشکده اقتصاد و مدیریت , دانشگاه ارومیه
مهدیه رضاقلی زاده عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
محسن رنانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
ابراهیم زارع عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهدی یزدانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
رضا زمانی گروه اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر سالم عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی سامتی اقتصاد بخش عمومی عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
حمید سپهردوست عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بو علی سینا همدان
سیدمحمدرضا سیدنورانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی سلیمی فر رفاه، فقر و توزیع درآمد عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
مژگان سمندرعلی اشتهاردی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
علی سوری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
عباس شاکری عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل شاه آبادی اقتصاد بین الملل عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
مهشید شاهچرا بانکداری عضو هیات علمی گروه مطالعات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی
سمیه شاه حسینی عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
بهروز شاهمرادی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ناصر شاهنوشی اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی شریف عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی شفیعا عضو گروه فنآوری صنعتی ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت
وحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی
علیرضا شکیبایی مالیات عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد شکوری گنجوی تحلیل دینامیکی عضو هیات علمی دانشکده صنایع ، دانشکده صنایع ، دانشگاه تهران
مهدی شهرکی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، دانشگاه چابهار
محمد نبی شهیکی تاش عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید شوال پور عضو هیات علمی گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی ، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت ، دانشگاه علم و صنعت
مهدی صادقی شاهدانی گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
علی صادقین بازار سهام عضو موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
مجید صامتی مالیات عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
امیر صفری اقتصاد بیمه رئیس پژوهشکده بیمه
اسماعیل صفرزاده اقتصادسنجی، اقتصادکلان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
ناصر صنوبر عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز
حسن طایی اشتغال، نیروی کار عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
حسن طایی عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
رضا طالبلو اقتصاد سنجی فضایی عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
جواد طاهرپور عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
علی طاهری فرد اقتصاد انرژی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)
سیدکمیل طیبی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
سمانه عابدی عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
سعید عابدین درکوش استاد بازنشسته گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل عالی زاد عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی
جعفر عبادی عضو (بازنشسته)هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
مهنوش عبداله میلانی اقتصاد بخش عمومی، مالیات عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
قهرمان عبدلی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
علی اکبر عرب مازار مالیات عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
علی عرب مازار یزدی گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
احمد عزیزی مشاور ارشد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مشاوره سرمایه گذاری و بانکداری بین المللی
زهرا عزیزی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
فیروزه عزیزی عضو گروه پژوهشی مدیریت توسعه اقتصادی ، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری ، دانشگاه تربیت مدرس
سعید عیسی زاده عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بو علی سینا همدان
منوچهر عسگری استاد گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمود عیسوی عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
احمد یعقوب نژاد عضو هیات علمی گروه آموزشی حسابداری ، دانشکده اقتصاد وحسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد صادق علیپور عضو هیات علمی گروه آمارهای اقتصادی ، پژوهشکده آمار ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سعیده علیزاده دانشگاه تربیت مدرس
محمد علیزاده اقتصاد بخش عمومی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه لرستان
حسین عیوضلو دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
رضا عیوضلو مدیریت مالی عضو هیات علمی مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران
فرهاد غفاری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
ایوب فرامرزی پژوهشکده آمار ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ذکریا فرج زاده بخش اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شیراز
علی فریدزاد اقتصاد انرژی عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا فرزین عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی ، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی
شکوفه فرهمند عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
توحید فیروزان سرنقی اقتصاد بین الملل، تحلیل دینامیکی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی
سلیمان فیضی ینگجه عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی , دانشکده اقتصاد و مدیریت , دانشگاه ارومیه
محمدحسن فطرس استاد بازنشسته گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بو علی سینا همدان
محمد رضا فقهی کاشانی اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
فیروز فلاحی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز
محمد علی فلاحی اقتصاد انرژی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
علی فلاحتی ارز عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده‌ علوم اجتماعی و کارآفرینی ، دانشگاه رازی کرمانشاه
عبدالرسول قاسمی عضو هیات علمی گروه اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمد قاسمی ششده عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
حسن قالیباف اصل عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی
محمد قربانی اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی , دانشکده کشاورزی , دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسن قوامی عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا کازرونی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز
غلامحسین کیانی اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
علی کیانی راد اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست استادیار/معاون پژوهشی/موسسه ‌پژوهش‌های ‌برنامه‌ریزی، اقتصاد‌کشاورزی وتوسعه روستایی
زهرا کریمی موغاری اشتغال، نیروی کار عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
اکبر کشاورزیان اقتصاد پولی رئیس ادارات کل آموزش و تشکیلات و روشها بانک سپه
غلامرضا کشاورز حداد دانشیار اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
سعید کیقبادی ثانی اقتصاد انرژی مدیر گروه اقتصادی مرکز پژوهش های کاربردی/ بانک کشاورزی
محمدرضا کهنسال اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی , دانشکده کشاورزی , دانشگاه فردوسی مشهد
وحید ماجد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
سمیرا متقی دستنائی استادیار دانشگاه پیام نور تهران
تیمور محمدی عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز محمدزاده اقتصاد سنجی فضایی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز
یوسف محمدزاده موسی کندی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی , دانشکده اقتصاد و مدیریت , دانشگاه ارومیه
محمود محمود زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فیروز کوه
سید علی مدنی زاده استادیار گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
حجت الله میرزایی تشنیزی اقتصاد شهری عضو هیات علمی گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
حسین مرزبان استاد بازنشسته گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز
رمضانعلی مروی اقتصاد مالی عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب مروت عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
علی مزیکی عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
سعید مشیری عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمود مشهدی احمد عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
غلامرضا مصباحی مقدم دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد ، دانشگاه امام صادق ( ع )
عبدالمجید مصلح سرمایه اجتماعی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس
سید نظام الدین مکیان عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد
محمدرضا منجذب عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی
داوود منظور اقتصاد بخش عمومی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
پریسا مهاجری عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
غدیر مهدوی کلیشمی اقتصاد بیمه عضو هیات علمی مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامه طباطبایی
محسن مهرآرا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
وحید مهربانی استادیار دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
محمد مهدی موسوی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه خاتم
میر حسین موسوی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
سیدعباس موسویان دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
یگانه موسوی جهرمی مالیات عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد تهران
فرشاد مومنی عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
وحید ناصحی فر عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
کامران ندری دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
رضا نصر اصفهانی اقتصاد شهری عضو هیات علمی گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان
خدیجه نصراللهی عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
زهرا نصراللهی عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد
محمد نقی نظرپور معاون پژوهشی دانشگاه مفید
سید رضا نقیب السادات عضو هیات علمی روابط عمومی ، دانشکده علوم ارتباطات ، دانشگاه علامه طباطبایی
محمدجواد نوراحمدی عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
سمانه نورانی آزاد اقتصاد صنعتی دانشگاه پیام نور تهران
مسعود همایونی فر عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
ویدا ورهرامی اقتصاد مسکن عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
محمد رضا یوسفی شیخ رباط عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشگاه مفید
هاترا وقوعی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه خاتم