اقتصاد بین الملل
سرایت بحران‌های مالی جهانی بر تلاطم‌های ارزی در اقتصاد ایران؛ رویکرد گارچ-کاپولا

فخری میرشجاعی؛ ناصر الهی؛ محسن صیقلی

دوره 27، شماره 93 ، دی 1401، ، صفحه 137-176

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.62385.1017

چکیده
  یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین‌الملل، پدیده سرایت بحران است. با توجه به شکل‌گیری اقتصاد جهانی و گسترش روابط مالی و اقتصادی بین کشورها، اثبات وجود پدیده سرایت به سیاست‌گذاری‌ در دوره‌های بحرانی کمک شایانی می‌کند. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا بازار ارز کشور از بحران‌های جهانی متاثر شده است. هرچند به نظر می‌رسد پاسخ ...  بیشتر