اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
سنجش ردپای بوم‌‎شناختی به منظور پیش‏‌بینی کاربری زمین در رویکرد داده-ستانده پویا

سیمین عزیزمحمدی؛ فاطمه بزازان

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، ، صفحه 117-151

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.77184.1244

چکیده
  پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ضـرورت انجـام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش‎بینی آن را دوچندان می‌کند. ردپای بوم­شناختی شاخص مناسبی برای پی‌گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط‌زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین‎‌محور است که اثر مصرف ...  بیشتر