معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین - زین در بورس اوراق بهادار ایران

مجید هاتفی مجومرد؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش

دوره 22، شماره 70 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 175-206

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7969

چکیده
  هدف اصلی پژوهش، تفسیر معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 08/1395-07/1376 است. در این راستا، در این مقاله، به بررسی کشف حباب، تخمین تابع ترجیحات آپشتین- زین و تفسیر پرمیوم دارایی می‌پردازیم. ازاین‌رو، برای کشف حباب و تعیین تاریخ وقوع حباب از آزمون‌هایRTADF استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان‌کننده آن ...  بیشتر