یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده ـ ستانده منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان گیلان

علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری؛ نرگس صادقی؛ افسانه شرکت

دوره 22، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 81-114

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8280

چکیده
  در این مقاله نشان می‌دهیم که به‌کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده ـ ستانده منطقه‌ای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون‌رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد می‌شود. این روش ضمن حفظ داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب‌های منطقه‌ای، فقط صادرات به‌عنوان پسماند در نظر گرفته می‌شود. ...  بیشتر

CONSTRUCTION OF REGIONAL INPUT-OUTPUT TABLE BY THE USE OF GRITMETHODOLOGY: A CASE STUDY IN THE PROVINCE OF ISFAHAN IN IRAN

حسین پیراسته؛ رحمان خوش اخلاق

دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1382، ، صفحه 57-82

چکیده
  Provision of regional input-output tables by the use of information obtained through census methods, in addition to imposing excessive costs on planning apparatus, imposes time constraints on the realization of regional development plan objectives in due time. Moreover, the use of sample surveys at the regional level, may lead to high inaccuracy due to limited number of observations.One of the more common approaches in obtaining regional input-output tables with much less expenses and time, is the GRIT methodology, which uses the national input-output table as the base and then make necessary adjustments ...  بیشتر