کاربرد الگوی پویا برای بهینه‌سازی درآمد ذخایر گازی ایران

احمد جعفری صمیمی؛ تورج دهقانی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 165-192

چکیده
  در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه‌سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه‌های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می‌دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ...  بیشتر