برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی (مطالعه موردی: وجه نقد مورد نیاز شعب بانک تجارت)

فرزاد اسکندری؛ غزاله باغبانی

دوره 20، شماره 64 ، مهر 1394، ، صفحه 27-54

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4605

چکیده
  در ‌حال حاضر، بانک‌ها به صورت روزانه با چالش کفایت وجه‌ نقد جهت پاسخگویی به مشتریان و نیز عدم تمایل به افزایش هزینه‌های ناشی از نقل و انتقال مازاد وجه‌ نقد شعبه مواجه هستند. به همین علت، موضوع برآورد مانده وجه‌ نقد صندوق شعب -با توجه به عملیات روزانه آن- که به عنوان یک سامانه چند متغیره محسوب می‌شود، از موارد با اهمیت در حوزه بانکداری ...  بیشتر