نویسنده = عباسی نژاد، حسین
تعداد مقالات: 3
1. اندازه‌گیری خط کفایت شرعی و بررسی تأثیر شئون بر مقدار آن (مطالعه موردی استان قم)

دوره 16، شماره 49، زمستان 1390، صفحه 1-33

یداله دادگر؛ سهیلا پروین؛ حسین عباسی نژاد؛ مجتبی باقری


2. محاسبة معیاری برای بهره‌وری در ایران با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

دوره 9، شماره 31، تابستان 1386، صفحه 55-75

حسین عباسی نژاد؛ حسین کاوند


3. نظریه کاتاستروف و کاربرد آن در اقتصاد

دوره 4، شماره 12، پاییز 1381، صفحه 11-28

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی