کاربرد الگوی پویا برای بهینه‌سازی درآمد ذخایر گازی ایران

احمد جعفری صمیمی؛ تورج دهقانی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 165-192

چکیده
  در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه‌سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه‌های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می‌دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ...  بیشتر

برآورد تابع بلند مدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران ( استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی

علی صادق‌زاده یزدی؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا(میلا) علمی

دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 1-15

چکیده
  اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تاثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ...  بیشتر